ADVST
Costume e SocietàLetteratura

U forgiaru


Edil Merici

Di Bruno Versace

Aieri matina
calavi pa’ jusu
e ‘ntisi nu’ fattu
daveru crijusu.

Ndavia pammi passu
llhà Pavulu Rodii’ veni i’ mi conza
nu’ circu i’ tripodi.

Partivi d’a casa
e i’ susu lampava,
‘rrivavi o’ pajisi
chi zahaliava.

Passavi d’u barru,
salutu l’amici,
po’ ‘ccattu u giornali
i’ viju chi dici.

Rrivai llhò forgiaru
nta’ pochi minuti;
trasivi: «Bongiornu»
«Bongiornu e saluti!»

U mastru domanda
chi mi bisognava,
po’ dici i’ mi ‘ssettu
ca und’è chi ‘rrivava;

‘ndavìa pammi faci
tri o quattru ‘zzappuni
m’i porta o’ mercatu
a Brancaleuni.

‘Ffacciai pallh’avanti
e spandènu i canali;
mi ‘ssettu ‘llhò focu
e mi leju u giornali.

U mastru nu’ ferru
c’a mazza pistava
e di nu’ ‘zzappuni
a forma si dava.

Na’ vota finutu,
(ca vorzi m’u guardu)
u’ jetta i’ nu’ latu
c’ancora era cardu;

u’ jetta e si dici,
cu’ vuci distratta:
«Va’ pigghjala n’culu
tu e cu ti ‘ccatta.»

Ma, tempu i’ mi votu
e m’u guardu ‘ncantatu,
già n’attru ‘zzappuni
ndavìa terminatu,

e mentri u’ sistema
n’ta stessa ripata,
u’ guarda e u’ ‘ccumpagna
c’a stessa sonata.

Videndu  ca’ restu
cull’occhji ‘mbitrati,
si ferma e mi spiega
pecchì llhi sparati.

«S’a rendu cu’ ‘nticipu
a chillhu c’u ‘ccatta,
ca illhu cu’ ‘mmia
n’a vinci e n’a ‘ppatta.

Mi pari c’o viju,
‘ngurnatu i’ sudura,
doppu na’ jornata
chi u fissa lavura

a chistu sturmentu
tu sa’ chi si dici?
… va pigghjala ‘nculu
tu e cu ti fici.
»

Foto: arteeferro.eu


Fragranze

Redazione

Redazione è il nome sotto il quale voi lettori avrete la possibilità di trovare quotidianamente aggiornamenti provenienti dagli Uffici Stampa delle Forze dell’Ordine, degli Enti Amministrativi locali e sovraordinati, delle associazioni operanti sul territorio e persino dei professionisti che sceglieranno le pagine del nostro quotidiano online per aiutarvi ad avere maggiore familiarità con gli aspetti più complessi della nostra realtà sociale. Un’interfaccia che vi aiuterà a rimanere costantemente aggiornati su ciò che vi circonda e vi darà gli strumenti per interpretare al meglio il nostro tempo così complesso.

Related Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button